Årliga händelser

ÖVRIGT SOM SKER VARJE ÅR
(gäller hela svenska kungafamiljen)

JANUARI

FEBRUARI

 • Svenska Rallyt
  Plats: Karlstad
  – Onsdag 5-torsdag 6 & lördag 8 februari 2014 (Carl Philip)
 • Medverkan i juryn samt prisutdelning av Årets kock
  – 2016
  Torsdag 5 februari 2015 (Carl Philip)
  Plats: Göteborg
  – Fredag 7 februari 2014 (Carl Philip)
  Plats: Stockholm
 • Post Davos Nordic Summit
  Plats: Grand Hôtel, Stockholm
  – Måndag 16 februari 2015 (Victoria och Daniel)
  – Måndag 17 februari 2014 (Victoria och Daniel)

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

 • Medborgarskapsceremoni
  – Lördag 6 juni 2015 (Victoria och Daniel)
     Plats: Uppsala slott
  – Fredag 6 juni 2015 (Victoria och Daniel)
     Plats: Confidencen, Solna
 • Nationaldagsfirande
  Plats: Skansen
  Lördag 6 juni 2015 (hela familjen)
  6 juni 2008
 • Nationaldagsmottagning
  Plats: Kungliga slottet
  – Lördag 6 juni 2015 (hela familjen)
  – Fredag 6 juni 2014 (hela familjen)
 • Polar Music Prize
  Plats: Stockholms Konserthus
  Tisdag 9 juni 2015 (kungen och drottningen, Victoria och Daniel)
  – 
 • Drottningholmsteaterns Vänners Högtidssammankomst
  Plats: Drottningholms Slottsteater
  – Tisdag 10 juni 2014 (drottningen)
  – Torsdag 4 juni 2015 (kungen och drottningen)
 • Utdelning av Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag
  Måndag 15 juni 2015 (Daniel)
  – Måndag 16 juni 2014 (Daniel)

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

DECEMBER